דף הבית אודות הישיבה מוסדות הישיבה רבני הישיבה בעבר אלבום תמונות צור קשר
רשימת תפוצה
שם
דוא"ל

 
המכון נוסד בשנת תשמ"ב (1982) לאחר פטירתו של מרן רה"י הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, כדי להמשיך את המפעל הגדול שיסד במשך חייו, של הוצאתם לאור של כתבי הרא"יה קוק זצ"ל, הרב הראשי לא"י וראש הישיבה.

המכון מתנהל ע"י הרב בן ציון שפירא שליט"א ועד היום הוציא לאור למעלה משלושים ספרים של כתבי הראי"ה ושל רבני וראשי הישיבה. ביניהם: סדרת ספרי 'עין אי"ה' - ביאור של מרן הרב קוק זצ"ל על אגדות הש"ס, סדרת ספרי 'מאורות הראי"ה' - דרשות למועדים, 'אגרות לראי"ה' - אגרות של גדולי ישראל למרן הראי"ה, 'אגרות הראי"ה' ח"ד, ספרי 'תורת הלוי' - חידושים על מסכת כתובות ועל ספר החינוך מאת הרב מרדכי פרום זצ"ל, שו"ת 'מנחת אברהם' של מרן הרב אברהם שפירא זצ"ל ועוד ועוד...


מכירת ספרים במשרדי הישיבה

רח' סירקיס 6 ,ירושלים בין השעות 14:00 - 18:00

רצוי לתאם מראש בטלפון  02-6524793

 

עין איה - הראי"ה קוק זצ"ל - 4 כרכים
באור נפלא ההולך וחורז על אגדות חז"ל לפי סדר האגדות בעין יעקב על מסכת ברכות ושבת. ספר זה הינו מפירות הביכורים של מרן הרב. מודפס בתוספת מפתח עניינים מפורט ערוך בידי הרב יעקב הלוי פילבר.
45 ש"ח


סדרת מאורות הראיה - 4 כרכים
סדרת מאורות הראי"ה על מועדי השנה הכוללת לקט משלל כתבי הרב קוק זצ"ל בהלכה ובאמונה בתוספת קטעים רבים מכתב יד קדשו המסודרים בארבעה כרכים: 'ירח האיתנים' על מועדי תשרי, 'חנוכה ופורים' הכולל גם דרשות על ארבע פרשיות, 'הגדה של פסח' ו'שבועות'.
40 ש"ח


באר אליהו ח"ב
באורו של מרן הרב זצ"ל על ספר ביאור הגר"א על שו"ע הלכות עדות בספר הרב פותח בפנינו עולם מופלא של הסברה פשוטה ומעמיקה גם יחד, לאותם ביאורים קצרים של הגר"א, ובהערותיו מיישר הדורים וקשיים העולים בפני המעיין בביאור הגר"א.
60 ש"ח


מדבר שור
לקט דרשות על חלק מפרשיות השבוע והמועדים המסודרים וערוכים לדפוס ע"י הרב עצמו. הספר נכתב בתקופה בה הרב שהה בחו"ל. בספר מתגלה כוח פרשנותו המדהיםיחד עם הסברת רעיונות עמוקים באמונה.
50 ש"ח


פנקס י"ג
כידוע שאת דברי תורתו שפורסמו אח"כ בשלל ספריו נוהג היה הרב לכתוב על פנקסים ומהם לקח בנו מרן הרצי"ה את הפסקאות לכל אותם ספרים. פנקס י"ג הינו הפנקס הראשון אותו כתב הרב אחרי עלותו ליפו בשנת תרס"ד ובתוכו פסקאות רבות הרואות לראשונה אור עולם בתוספת מפתחות עניינים ומקורות ערוכים בידי הרב משה צוריאל.
25 ש"ח


ראש מילין (עם תוספות מכתי"ק)
ספר מסתורי העוסק ברזיה של לשון הקודש, דרך מחקר אותיות הא-ב הנקודות והטעמים. נכתב ע"י הרב בתקופת שהותו בלונדון. וכעת נוסף אליו ביאור נרחב מכתב ידו של הרב על האות א' המדגים את העומק הגדול שבשאר הספר.
25 ש"ח


נפש הראי"ה לשלושה באלול
ליקוט אמרים מעשים והנהגות אודות מרן הראי"ה קוק שנאמרו בימי הזיכרון הראשונים לפטירתו ולוקטו לספר ע"י בנו הרצי"ה. יוצאים כאן במהדורה מאירת עיניים בתוספת הערות ומכתבים.
20 ש"ח


מנחת אברהם
שלשה כרכים הבלולים מרובי תורתו העיונית של מרן רה"י. בין שפורסמו בעבר ובין שרואים אור לראשונה בספרים אלו. עשרות רבות מאמרים, תשובות, ופסקי דין בשלל תחומי ההלכה.
45 ש"ח


תורת הלוי על ספר החינוך
הרב מרדכי הלוי פרום מבכירי הרמי"ם בישיבה. בספר ההולך וסובב סביב ספר החינוך וכולל בתוכו משא ומתן בדברי המצוות שבספר החינוך.
30 ש"ח


תורת הלוי על מסכת כתובות
הרב מרדכי הלוי פרום מבכירי הרמי"ם בישיבה. נודע בשיעוריו הידועים לתהילה בבהירותם ויושר המחשבה. ספר ראשון בסדרה הכולל שיעורים רבים (למעלה מחמישים) על פרק ראשון של מסכת כתובות ועוד הערות רבות על סדר הדפים.

35 ש"ח


תורת הלוי על מסכת בבא קמא
הרב מרדכי הלוי פרום מבכירי הרמי"ם בישיבה. נודע בשיעוריו הידועים לתהילה בבהירותם ויושר המחשבה
25 ש"ח


נר אהרון
הרב מטבריג מגדולי ראשי הישיבות בדור שלפני השואה. נקרא ע"י מרן הרב זצ"ל לבוא ולכהן כראש ישיבה בישיבת מרכז הרב. שיעוריו קנו להם מיד שם בקרב בני הישיבות בירושלים. בספר סיכומי שיעורים בתוספת תשובות בהלכה.
20 ש"ח


מורשה - חלק א'
לקט מובחר ממשנתו האמונית וההגותית של מרן רה"י המחולקים לארבעה שערים: תורה, ארץ ישראל, חינוך, והנהגת הציבור. שלל מאמרים מעשרות שנים של רבנות והנהגת הציבור והישיבה בשלל נושאים אקטואליים.
25 ש"ח


ביאורי הראי"ה על מסכת אבות
אוסף מקיף של פירושי וביאורי הראי"ה קוק זצ"ל על מסכת אבות, הכולל בתוכו עשרות רבות של פסקאות מכתב ידו שטרם ראו אור יחד עם ליקוט נרחב ומלא מכל כתבי הרב. בתוספת מפתחות מפורטים למקורות ונושאים מאת הרב משה צוריאל.
50 ש"ח


עץ הדר השלם
ספרו ההלכתי של מרן הרב זצ"ל העוסק בברור פסולם של האתרוגים המורכבים תוך שהוא הולך וחורז מראשונים ואחרונים בכל הסובב לנושא זה. אגב זה מתבררות סוגיות נוספות בשלל נושאים מרכזים בש"ס. יוצא לאור במהדורה מתוקנת בשלל מקורות והערות עם מבוא נרחב מאת הרב יהודה זולדן.
20 ש"ח


עולת ראי"ה לסימני פסח עם ביאור תורת העולה
ביאורו המעמיק של הראי"ה קוק לסימני ליל הסדר עם ביאור השופך אור חדש על הכתוב תוך ציון מקורותיו של הרב והקדמות לחלקי הסדר השונים. הרב יהושע מגנס - ר"מ בישיבת מרכז הרב.
25 ש"ח


ניצני ארץ – כתב עת
כתב העת של ישיבת מרכז הרב הכולל בתוכו כתבי יד של גדולי רבותינו זצ"ל שלא נתפרסמו במקומות אחרים ועוד שלל מאמרים מרבני ותלמידי הישיבה בגמרא אמונה ותנ"ך.
15 ש"ח


מספד תמרורים
לקט דברי הספד ושיחות שנישאו בישיבת מרכז הרב באזכרות למרן הגאון הרב שאול ישראלי בעת ההלוויה, בשבעה ובשלושים. מתוך השיחות ניתן לשרטט קו על הפרטים החשובים באישיותו ותורתו.
20 ש"ח


הסכמות הראיה
אוסף בבליוגרפי של למעלה ממאתים הסכמות שנתן הראי"ה קוק לספרים ופירסומים אחרים. הסכמות אלו מהוות אחוז ניכר מכלל ההסכמות שנתן הראיה, ונבחרו בשל חידושים וההערות ששולבו בתוכם. בסוף הכרך מפתח נושאים מפורט לסייע בשימוש בספר.
20 ש"ח


אגרות לראיה
קובץ של מאות איגרות מגדולי התורה שבדורו, הפונים לראי"ה קוק בעניני הלכה הנהגה ומחשבה. ביניהם אגרות מהנצי"ב, האדר"ת, החזו"א, האדמור מגור ועוד. מהדורה שניה מורחבת.
0 ש"ח


יומא דריגלא
חוברת שיחות שניתנו בימי הזיכרון למרן הרצי"ה. השיחות עוסקות בשלל נושאים בעיקר בדמותו של הרצי"ה וקשר רב ותלמיד.
10 ש"ח


שיחות הרצי"ה קוק זצ"ל - בנושא התיישבות
30 ש"ח


הגדה של פסח "היושבת בגנים"
25 ש"ח


מורשה - שיחות למועדים
25 ש"ח