אמונה 'אדון עולם' עם פירוש הראי'ה קוק - שיעור 6 הרב יהושע מגנס