ויחי שיחות הרצי'ה / שפת אמת לפרשת ויחי הרב יהושע רוזן
יג טבת תש'ס